D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač

 

Názov a sídlo prijímateľa: 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Názov projektu: 
D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač

Miesto realizácie projektu: 
Okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj

Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku: 
16 524 440,09 €

 

Opis projektu: 
Stavba privádzača rieši napojenie Kysuckého Nového Mesta na cestu I/11 a po dobudovaní diaľnice D3 cez mimoúrovňovú križovatku Kysucké Nové Mesto - juh aj napojenie na diaľnicu D3. Privádzač je pripojený úrovňovou križovatkou k ceste I/11, ktorú následne  mimoúrovňovo križuje. Ďalej križuje rieku Kysucu, pripravovanú diaľnicu D3 mimoúrovňovou križovatkou Kysucké Nové Mesto - juh, úrovňovou okružnou križovatkou existujúcu cestu III/2095 a trať č. 127 ŽSR Žilina – Kysucké Nové Mesto. Úrovňovo sa pripája na existujúcu miestnu (účelovú) komunikáciu pri priemyselnom parku. 

Hlavným cieľom projektu „Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“  je  výstavba diaľničného privádzača v kategórii C 9.5/60, v celkovej dĺžke 1,358 km. Zrealizovaním projektu sa predpokladá odľahčenie existujúceho vstupu do Kysuckého Nového Mesta v obci Radoľa, zlepšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, ako aj zabezpečenie logistiky veľkých podnikov v priemyselnej zóne Kysuckého Nového Mesta.

Situácia stavby

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na 
www.opii.gov.sk