Pracovné pozície

664c0baf4c3f9b7b6a6f1b05169324595b9e969f


INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ
 

Oslovila Vás naša ponuka? Dajte nám o sebe čo najskôr vedieť prostredníctvom svojho životopisu. Motivačný alebo sprievodný list poteší, radi sa o Vás dozvieme čo najviac.

 

Do kolónky doplňujúce informácie uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

 

V Národnej diaľničnej spoločnosti si vážime všetky reakcie na naše pracovné ponuky a s výsledkom výberového konania kontaktujeme každého uchádzača. To tiež znamená, že ak Vás na pohovor nevyberieme, môžeme sa Vám znova ozvať neskôr s ponukou pozície, ktorá oveľa viac vyhovuje Vašim skúsenostiam alebo schopnostiam.

 

Preto, ak Vás v budúcnosti u nás zaujme iná ponuka, určite neváhajte poslať žiadosť opätovne. My sa jej vždy budeme dôkladne venovať.


 

ŠPECIALISTA TUNELOV
 

 • Miesto práce - Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves
 • Druh pracovného pomeru - plný úväzok
 • Termín nástupu - dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto) - tarifná mzda + osobné ohodnotenie
  • Viac informácií o možnostiach odmeňovania poskytneme na výberovom pohovore.
    

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Tunel ako výnimočné stavebné dielo pomáha preklenúť ťažký a nedostupný terén a zároveň zmenšuje vzdialenosti.
Na oddelenie stavebných objektov tunelov hľadáme nového kolegu/ kolegyňu na pozíciu špecialista tunelov, ktorý bude ochotný cestovať v rámci lokalít našich tunelov. Ak Vás pozícia zaujala, neváhajte a pošlite nám svoj životopis.

Vašou úlohou bude:

 • zabezpečovanie úloh a plánovanie krátkodobých a dlhodobých plánov údržby a opráv na stavebných objektoch tunelov,
 • riadenie a usmerňovanie stavebnej údržby tunelových objektov,
 • vypracovanie technických podkladov pre proces verejného obstarávania,
 • posudzovanie a spolupráca pri zabezpečovaní a prerokovaní všetkých stupňov dokumentácií cestných tunelov vo výstavbe,
 • aktívna účasť na kontrolných dňoch počas výstavby a účasť na preberacích konaniach,
 • pripomienkovanie smerníc, technických predpisov, noriem týkajúcich sa stavebných objektov tunelov,
 • služobné cesty v rámci SR, počas jarných a jesenných uzávierok tunelov aj počas víkendov.
   

POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM

vysokoškolské II. stupňa

 

VZDELANIE V ODBORE

stavebná fakulta - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

 

OSTATNÉ ZNALOSTI

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft PowerPoint - Mierne pokročilý

Microsoft Outlook - Mierne pokročilý

 

VODIČSKÝ PREUKAZ

B

 

POČET ROKOV PRAXE

1

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

 • zodpovedný prístup k práci
 • samostatnosť
 • tímový duch
 • komunikačné zručnosti

   

Chcem odoslať životopis
Pozn: Do kolónky doplňujúce informácie uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

Chcem vedieť viac o benefitoch
 

 

ŠPECIALISTA INFORMAČNO-RIADIACICH SYSTÉMOV DIAĽNIC
 

 • Miesto práce - Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves
 • Druh pracovného pomeru - plný úväzok
 • Termín nástupu - dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto) - tarifná mzda + osobné ohodnotenie
  • Viac informácii o možnostiach odmeňovania poskytneme na výberovom pohovore.
    

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Viete aké inteligentné dopravné systémy máme na diaľniciach, aké informačno-riadiace systémy majú vplyv na plynulosť cestnej premávky a ako zvyšujú Vašu bezpečnosť?
Orientujete sa v kamerových systémoch, meteo záznamoch, sčítačoch dopravy, premenných dopravných značeniach a iných inteligentných dopravných technológiách?
Ponúkame Vám uplatnenie a rozvoj v problematike informačno-riadiacich systémov diaľnic – IRSD.

Vašou úlohou bude:

 • zabezpečovanie zmluvného plnenia opráv zariadení IRSD (záručné, pozáručné), komunikácia a rokovania s dodávateľmi, spolupráca pri reklamovaní a odstraňovaní
 • sledovanie rozpočtov a ich plnenia (prevádzkové a investičné),
 • súčinnosť pri príprave plánov obnovy a dopĺňania zariadení IRSD,
 • zabezpečovanie technických podkladov plánovaných akcií pre verejné obstarávanie a súčinnosť v priebehu celého procesu verejného obstarávania,
 • pripomienkovanie projektových dokumentácií pre investičné akcie v jednotlivých etapách ich tvorby,
 • spolupráca pri investičných aktivitách spoločnosti v oblasti IRSD počas ich realizácie (vyjadrovanie k PD, účasť na koordinačných poradách, účasť na funkčných skúškach a preberacích konaniach)
 • služobné cesty v rámci SR
   

POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM

vysokoškolské II. stupňa

 

VZDELANIE V ODBORE

Elektrotechnické, informačné technológie, príp. dopravné

 

OSTATNÉ ZNALOSTI

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft Outlook - Mierne pokročilý

 

VODIČSKÝ PREUKAZ

B

 

POZÍCIA JE VHODNÁ PRE ABSOLVENTA

Áno

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

Prax vo verejnom obstarávaní vítaná

Orientácia na výsledok - schopnosť doťahovať úlohy v stanovenom termíne

Dobré organizačné schopnosti a time manažment

Neustále vzdelávanie v odbore

 

► Chcem odoslať životopis
Pozn: Do kolónky doplňujúce informácie uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

► Chcem vedieť viac o benefitoch
 

 

ŠPECIALISTA PREVÁDZKY A ÚDRŽBY - ELEKTROTECHNIK PRE TUNELY
 

 • Miesto práce - Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves
 • Druh pracovného pomeru - plný úväzok
 • Termín nástupu - dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto) - tarifná mzda + osobné ohodnotenie
  • Viac informácii o možnostiach odmeňovania poskytneme na výberovom pohovore.
    

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Národná diaľničná spoločnosť hľadá na odbor tunelov v prevádzke tímového hráča s praxou v oblasti riadenia údržby technologických zariadení resp. v projektovaní elektrických zariadení.

 

Vašou úlohou bude:

 • zabezpečovanie úloh vyplývajúce zo schválenej koncepcie a rozvoja IDS NDS a koncepcií ďalších častí technologického vybavenia tunelov pre všetky organizačné zložky prevádzkového úseku
 • spolupracuje pri tvorbe koncepcie IDS NDS a koncepcií ďalších častí technologického vybavenia tunelov, ich obnovy a modernizácie
 • rieši operatívne úlohy opráv, prípravy, realizácie a údržby technologického vybavenia v tuneloch vrátane bezpečnostného systému a jeho súčasti
 • dohliada na zmluvné plnenie a kontroly kvality vykonávaných servisných činností a opráv technologického vybavenia tunelov
 • metodicky usmerňuje a spolupracuje so strediskami správy a údržby v oblasti technologického vybavenia tunelov
 • príprava a vykonávanie prehliadok technologického vybavenia tunelov v zmysle legislatívy a interných predpisov
 • zabezpečovanie realizácie opatrení vyplývajúcich z hlavných a bežných tunelových prehliadok a z nových technických predpisov
 • posudzovanie všetkých stupňov projektových dokumentácií z hľadiska opráv, obnovy a modernizácie technologického vybavenia tunelov a zabezpečenie ich realizácie
 • aktívna účasť na kontrolných dňoch počas výstavby, na funkčných skúškach a preberacích konaniach
 • spolupracuje pri preberaní dokončených stavieb tunelov v oblasti technologického vybavenia a prevádzky tunelov
 • zabezpečuje vypracovanie technických podkladov pre proces verejného obstarávania,
 • aktívna účasť na plánovaných a mimoriadnych odstávkach tunelov
 • služobné cesty v rámci SR
   

POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM

vysokoškolské II. stupňa

 

VZDELANIE V ODBORE

Elektrotechnické

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1) alebo Nemecký jazyk - Mierne pokročilý (B1)

 

OSTATNÉ ZNALOSTI

Microsoft Word - Pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Microsoft Outlook - Pokročilý

MicroStation - Pokročilý

 

VODIČSKÝ PREUKAZ

B

 

POČET ROKOV PRAXE

2 – výhodou / pozícia vhodná aj pre absolventa

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

Prax v projektovaní elektrických zariadení resp. manažment údržby (montáž, oprava, údržba elektrických zariadení)

§ 21 - § 24 (vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.) - výhodou

Komunikačné zručnosti

Tímový hráč

Samostatnosť , zodpovednosť a dôslednosť

 

► Chcem odoslať životopis
Pozn: Do kolónky doplňujúce informácie uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

► Chcem vedieť viac o benefitoch
 

 

ŠPECIALISTA OPRÁV - GEOTECHNIK
 

 • Miesto práce - Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves
 • Druh pracovného pomeru - plný úväzok
 • Termín nástupu - dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto) - tarifná mzda + osobné ohodnotenie
  • Viac informácii o možnostiach odmeňovania poskytneme na výberovom pohovore.
    

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Zlákala vás oblasť geotechniky a preto máte už z tejto oblasti pracovné skúsenosti, ktoré by sa dali využiť u nás? Ste spoľahlivý, zodpovedný a viete pracovať samostatne? Chcete pracovať pre stabilnú spoločnosť? Na oddelenie opráv vozoviek hľadáme nového kolegu/kolegyňu, ktorý/á posilní náš tím špecialistov.

 

Vašou pracovnou náplňou bude:

 • odborné zabezpečovanie náročných technických agend a prác v oblasti opráv pridružených stavebných objektov (napr. sanácie zosuvov svahov) a v oblasti geotechnického monitoringu prevádzkovaných diaľnic a ciest
 • spracovávanie podkladov pre dlhodobé a krátkodobé plánovanie opráv objektov pozemno-stavebného charakteru v rámci SR (napr. technické stabilizačné opatrenia, úprava svahov a iné)
 • spracovávanie podkladov pre dlhodobé sledovanie a kontrolu stavu zosuvu v čase, prípadne sledovanie funkčnosti použitých sanačných prvkov a ich údržbu v rámci SR
 • zabezpečenie a kontrolovanie projektovej dokumentácie, diagnostiky, znaleckých a odborných posudkov pre plánovanie geotechnického monitoringu a stavebných prác ako aj jestvujúcich objektov, tak aj nových stavieb za účelom zabezpečenia ich optimálnej životnosti a ekonomickej efektívnosti
 • spracovanie podkladov pre proces verejného obstarávania a spolupracovanie pri vyhodnotení uchádzačov
 • spracovaním podkladov pre proces verejného obstarávania
 • zabezpečenie podkladov k uzatvoreniu zmlúv a k ich dodatkom, následné sledovanie plnenia zmlúv a navrhovanie sankčných postihov pri ich neplnení
 • zabezpečenie podkladov a žiadostí pre proces povoľovania stavieb a proces uvedenia dokončených stavieb do prevádzky
 • finančné a vecné kontrolovanie faktúr stavieb a kontrolovanie rozpočtov podľa triednika stavebných prác
   

POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM

vysokoškolské II. stupňa

 

VZDELANIE V ODBORE

zameranie na geotechniku / IKDS

 

OSTATNÉ ZNALOSTI

Microsoft Word - Pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft PowerPoint - Pokročilý

Microsoft Outlook - Pokročilý

AutoCAD - Mierne pokročilý

 

VODIČSKÝ PREUKAZ

B

 

POČET ROKOV PRAXE

minimálne 3 roky praxe v oblasti stavebníctvo so zameraním na geotechniku

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

Technická odbornosť

Zodpovedný aktívny prístup zameraný na detail

Samostatnosť a precíznosť v riešení

Dobré komunikačné a vyjednávacia zručnosti

Lojalita

Tímový hráč

Spoľahlivosť a dochvíľnosť

 

► Chcem odoslať životopis
Pozn: Do kolónky doplňujúce informácie uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

► Chcem vedieť viac o benefitoch
 

 

ŠPECIALISTA OPRÁV A INVESTÍCIÍ
 

 • Miesto práce - Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves
 • Druh pracovného pomeru - plný úväzok
 • Termín nástupu - dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto) - tarifná mzda + osobné ohodnotenie
  • Viac informácii o možnostiach odmeňovania poskytneme na výberovom pohovore.
    

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Máte dlhoročné skúsenosti v oblasti stavebníctva? Viete spolupracovať v tíme, vždy nájsť tie správne riešenia a komunikačné schopnosti sú Vašou silnou stránkou? Chcete pracovať pre stabilnú spoločnosť v oblasti dopravy? Hľadáme nového kolegu/kolegyňu na pozíciu špecialista opráv a investícii, ktorý bude ochotný cestovať po Slovensku v rámci pridelených projektov v Národnej diaľničnej spoločnosti.

 

Budete zabezpečovať činnosti súvisiace s:

 • plánovaním a koordinovaním činností v rámci zverených projektov,
 • zabezpečovaním technickej agendy v oblasti dodávateľských opráv objektov pozemno-stavebného charakteru,
 • spracovaním podkladov pre plánovanie opráv objektov,
 • zabezpečovaním a kontrolovaním projektovej dokumentácie, diagnostiky, znaleckých a odborných posudkov,
 • zabezpečovaním realizácie nových stavieb, rekonštrukcii, modernizácií a opráv objektov,
 • spracovaním podkladov pre proces verejného obstarávania,
 • zabezpečovaním podkladov a žiadosti pre proces povoľovania stavieb a kolaudácií,
 • kontrolou faktúr stavieb realizovaných v pôsobnosti oddelenia a kontrola rozpočtov podľa triednika stavebných prác.
   

POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM

vysokoškolské II. stupňa

 

VZDELANIE V ODBORE

Stavebná fakulta

 

OSTATNÉ ZNALOSTI

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft Excel - Mierne pokročilý

Microsoft PowerPoint - Mierne pokročilý

Microsoft Outlook - Mierne pokročilý

 

VODIČSKÝ PREUKAZ

B

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý je samostatný, precízny pri riešení pridelených úloh, disponuje technickou odbornosťou a má zodpovedný prístup k práci zameraný na detail.

 

► Chcem odoslať životopis
Pozn: Do kolónky doplňujúce informácie uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

► Chcem vedieť viac o benefitoch
 

 

ŠPECIALISTA CIEN A FINANČNÉHO KONTROLINGU STAVIEB
 

 • Miesto práce - Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves
 • Druh pracovného pomeru - plný úväzok
 • Termín nástupu - dohodou
 • Mzdové podmienky (brutto) - tarifná mzda + osobné ohodnotenie
  • Viac informácii o možnostiach odmeňovania poskytneme na výberovom pohovore.
    

NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI

Baví Vás finančný kontroling, ste dáta-orientovaný/á a máte prax v oblasti stavebníctva? Ak pre Vás znie táto kombinácia zaujímavo, čítajte ďalej a dozviete sa viac o pozícii špecialista cien a finančného kontrolingu stavieb.

 

Vašou úlohou bude:

 • príprava cenovej časti súťažných podkladov (stavebné práce, tovary, služby)
 • účasť na verejnom obstarávaní
 • prerokovania nových cien neobsiahnutých v zmluvách a úprav cien v dôsledku zmien nákladov a legislatívnych zmien
 • pripomienkovanie zmlúv a dodatkov,
 • spolupráca pri prerokovaní štátnej expertízy a teoretickom ocenení
 • súčinnosť pri tvorbe predpokladanej hodnoty zákazky v štádiu verejnej súťaže na stavebné práce, tovary a služby
 • spolupráca pri sprostredkovaní predaja prebytočného majetku NDS
 • zabezpečenie tvorby a databáz cien stav. prác a iných jednotkových cien a sledovanie vývoja týchto cien.
   

POZÍCII VYHOVUJÚ UCHÁDZAČI SO VZDELANÍM

vysokoškolské II. stupňa

 

VZDELANIE V ODBORE

Stavebná fakulta

 

OSTATNÉ ZNALOSTI

Microsoft Word - Mierne pokročilý

Microsoft Excel - Pokročilý

Microsoft Outlook - Mierne pokročilý

KROS - Mierne pokročilý

 

VODIČSKÝ PREUKAZ

B

 

POZÍCIA JE VHODNÁ PRE ABSOLVENTA

Áno

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY A ZRUČNOSTI

Tímový a precízny hráč

Kolega s dobrými komunikačnými zručnosťami

Kolega odolný voči stresu

Schopnosť samostatného riešenia problému

 

► Chcem odoslať životopis
Pozn: Do kolónky doplňujúce informácie uveďte názov pozície, o ktorú sa uchádzate.

► Chcem vedieť viac o benefitoch
 

 

Výber pracovnej pozície