Technicky výnimočná a historicky unikátna – to je prešovská D1

Nový obchvat Prešova odbremenil mesto od tranzitnej dopravy. Svojimi technickými novinkami patrí k unikátnym dopravným stavbám. Mimochodom, viete prečo sa tunel na tomto diaľničnom úseku volá podľa metropoly Šariša? Dozviete sa to v nasledujúcom blogu.

O tuneli Malkovská hôrka

Všimli ste si, že tunely na Slovensku sa volajú podľa pohoria, kde sú prerazené? Prečo majú potom v metropole Šariša tunel Prešov? Lebo tunel Malkovská hôrka by ste si zrejme nezapamätali, a tak mu vybrali odborníci meno podľa mesta, kde sa nachádza. Navyše má sofistikované vetranie, ktoré šetrí prevádzkové náklady. Pred ním sa na západnej  a východnej strane nachádzajú špeciálne zdvojené zvodidlá s vysypaným štrkom uprostred, ktoré budú mať väčšiu tuhosť pri náraze vozidiel. Tunel je dvojrúrový s jednosmernou premávkou a dlhý 2 km.

 

Diaľnica  a jej technické špeciality

Mimoúrovňová križovatka Prešov západ na obchvate je hierarchicky vybudovaná  a unikátna v tom, že umožní prístup na všetky smery. Na jej najvyššom bode je diaľnica. Úsek D1 Prešov, západ – Prešov juh, je priamym pokračovaním D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov, juh je diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.

Na tomto úseku si môžete všimnúť niekoľko technických špecialít. Nachádza sa na nej prvý most na Slovensku, ktorý má betónovú vozovku a nie asfaltovú. Výhodou tohto materiálu je  dlhšia životnosť a navyše zníži hlučnosť o 1,5 až 2,5 dB. Protihlukové steny na mostných objektoch obsahujú špeciálne polyamidové vlákna. To znamená, že pri náraze sa sklo neroztrieští, ale zostane bezpečne v celku a vytvára vizuálnu zábranu voči nárazu vtákov do protihlukovej steny. Dĺžka protihlukových stien v trase je 7 km. Na diaľnici je inštalované premenné dopravné značenie, ktoré má vďaka patentovanej optike veľmi nízku spotrebu energie a vďaka skvelej viditeľnosti týchto značiek aj pri horšom počasí alebo v tme dokáže zachrániť životy a zabrániť škodám na majetku. Okolie obchvatu v Prešove sme skrášlili vysadením 58 000 kríkov a približne 500 stromčekov.

 

Naše stavby odkrývajú históriu

Pred výstavbou diaľnice najprv vždy archeológovia zmapujú prostredie, aby úžasné historické objavy nezostali v zabudnutí. Popri budovaní diaľničného úseku D1 Prešov, západ – Prešov juh, archeológovia preskúmali 12 území v oblasti prešovského Solivaru. Našli 360 archeologických objektov a objavili 23 tisíc archeologických nálezov. Napríklad v lokalite „Poloha Široké, k. ú. Solivar“ vynašli osídlenie z 12-14. stor. po Kr., čiže Stredovekú dedinu. Medzi výnimočné nálezy patria hlinené zoomorfné figúrky, pravdepodobne hračky v tvare zvieratiek a bronzový závesný krížik, kde averz predstavoval ukrižovanie Krista a reverz Pannu Máriu. Artefakty sú uložené v depozitári Pamiatkového úradu v Trnave.