ŤZP: Je potrebné obnoviť oslobodenie od úhrady eDZ?

Oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky (eDZ) pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) je platné pokiaľ sa nezmení platnosť parkovacieho preukazu alebo niektorý z údajov na parkovacom preukaze.

Viacerí z Vás, ktorí máte vozidlo oslobodené od úhrady diaľničnej známky sa na nás obraciate s otázkami, či je potrebné každý rok predlžovať platnosť oslobodenia. Platnosť oslobodenia si nemusíte každý rok predlžovať.

 

Radi by sme vás touto cestou informovali, že štandardne je oslobodenie platné pokiaľ sa nezmenia údaje, ktoré žiadateľ uviedol v žiadosti o oslobodenie - čiže údaje ako meno a priezvisko držiteľa parkovacieho preukazu, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo OP/cestovného pasu, číslo parkovacieho preukazu, platnosť parkovacieho preukazu alebo EČV vozidla.

 

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených údajov je potrebné podať novú žiadosť. Ak sa však žiadny z týchto údajov nezmení, oslobodenie je platné po celú dobu platnosti parkovacieho preukazu a netreba si oslobodenie každý rok predlžovať.

 

Ako podať žiadosť o nové oslobodenie

Vašu novú žiadosť môžete podať najjednoduchším spôsobom, a to elektronicky na web stránke www.eznamka.sk (https://www.eznamka.sk/selfcare/request/). Všetky potrebné doklady prikladáte tam, neodosielate ich priamo do NDS.

Pokiaľ správne podáte žiadosť elektronicky cez www.eznamka.sk, bude Vám do 30 sekúnd zaslané spätné potvrdenie v podobe čísla podania (EV-...../21). Ak uvedené potvrdenie nedostanete, znamená to, že Vaše podanie nebolo úspešné a je potrebné ho zopakovať.

 

Kroky postupu registráciu sú veľmi jednoduché:

1. Na www.eznamka.sk si stiahnete žiadosť (nájdete ju v sekcii Zákaznícke služby, Dokumenty na stiahnutie), následne vyplníte meno držiteľa parkovacieho preukazu. Nezabudnite si vyplniť všetky polia na žiadosti, najdôležitejšie sú však dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu (OP).

2. K vyplnenej žiadosti priložíte kópiu parkovacieho preukazu a kópiu technického preukazu vozidla, ktoré žiadate oslobodiť od úhrady diaľničnej známky.

3. Následne všetky doklady spolu vložíte do jedného súboru formátu ZIP alebo RAR v maximálnej veľkosti 5 MB a v jednej prílohe ich priložíte k podaniu a zašlete na registráciu cez https://www.eznamka.sk/selfcare/request/. Upozorňujeme, že súbory nie je možné odoslať jednotlivo.

4. Po úspešnom registrovaní vozidla Vám príde potvrdenie o registrácii (odporúčame priebežne kontrolovať aj spamový kôš), pričom oslobodené na parkovací preukaz môže byť v jednom momente iba jedno vozidlo a od tohto momentu už môžete pohodlne využívať diaľničnú infraštruktúru bez eDZ.

5. Prehľadný návod postupu „Podanie žiadosti o registráciu vozidla oslobodeného od úhrady diaľničnej známky“, ktorý môžete nájsť tu: https://eznamka.sk/selfcare/user-guide/ui.ev-sc.10/.

 

Informácie potrebné k vybaveniu oslobodenia ako aj mnohé ďalšie nájdete v reportáži TV Poprad https://youtu.be/XNJzI8qPriU