FAQ

ŤZP: Je potrebné obnoviť oslobodenie od úhrady eDZ?

ŤZP: Je potrebné obnoviť oslobodenie od úhrady eDZ?

<p>Oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky (eDZ) pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) je platné pokiaľ sa nezmení platnosť parkovacieho preukazu alebo niektorý z údajov na parkovacom preukaze.</p>