Aktualizácia! Čiastočná uzávera vetvy R4 v Košiciach – na sídlisko Ťahanovce

Pre výmenu mostných záverov na moste ev.č.68-069C čiastočne NDS uzavrie vetvu rýchlostnej cesty R4 v úseku križovatky Ťahanovce

Čiastočná uzávera sa bude týkať vetvy rýchlostnej cesty R4 v úseku ev.č.68-069C v km  111,150 v časti mimoúrovňovej križovatky na ceste na sídlisko Ťahanovce v Košiciach.

 

Informácie pre motoristov

Je potrebné rátať s obmedzením

  • Od 10/10/2017 (utorok)  od rána, v závislosti od rannej intenzity dopravy do 15/11/2017 (streda) do 18:00

Trasa obchádzky

Stavebné práce počas výmeny mostných záverov budú na moste realizované v dvoch etapách a vyžiadajú si aj čiastočnú obchádzku:

  • I.etapa - doprava od rýchlostnej cesty bude na moste vedená v ľavom jazdnom pruhu. Doprava od sídliska Ťahanovce bude vedená po obchádzkovej trase cez križovatku Dargovských hrdinov.
  • II.etapa - doprava od rýchlostnej cesty bude na moste vedená v pravom jazdnom pruhu. Doprava od sídliska Ťahanovce bude vedená po obchádzkovej trase cez križovatku Dargovských hrdinov.