Aktualizácia - OBNOVA MOSTA NA D1 CEZ POTOK IĽANOVIANKA

NDS úplne uzavrie ľavý jazdný pás na diaľnici D1 v km 275,315 pri Liptovskom Mikuláši v úseku ľavého mosta cez potok Iľanovianka z dôvodu nevyhnutných stavebných prác na moste.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 25. apríla 2022 (pondelok) od 7.00 hod. do 20. júna 2022 (pondelok) do 18.00 hod.
  • od 25. apríla 2022 (pondelok) od 7.00 hod do 15. júla 2022 (piatok) do 18.00 hod.

Vedenie dopravy

Doprava bude presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do pravého jazdného pásu.