V tuneli Bikoš sú práce hotové na 75 percent, betónujeme finálne ostenie

Práce na výstavbe severného obchvatu Prešova po R4 napredujú podľa harmonogramu. V západnej rúre tunela Bikoš sme sfinalizovali sekundárne ostenie a vo východnej tunelovej rúre je zrealizovaných už 50 percent sekundáru.

Tunel Bikoš chytá finálový šat

V tuneli Bikoš máme prerazené obidve tunelové rúry. V západnej tunelovej rúre, kde je sekundárne ostenie finálne dokončené, prebieha realizácia základových pásov pod štrbinové žľaby a obrubníky ako aj ich položenie a zahájili sme realizáciu kábelovodov. Na tomto mieste nám zostáva dokončiť priečky v SOS výklenkoch a priečnych prepojeniach, ako aj nátery sekundárneho ostenia. Momentálne prebieha realizácia sekundárneho ostenia vo východnej tunelovej rúre a súčasne sa pracuje aj na zhotovení drenáže. V lete tohto roka budeme pripravení začať s montážou tunelovej technológie a na záver roka príde na rad aj realizácia vozovky v tuneli.

 

Práce napredujú aj na mostoch

Okrem tunela sa pracuje aj na vonkajších objektoch. Realizuje sa zakladanie, budovanie násypov a pokládka konštrukčných vrstiev vozovky na preložke cesty I/68 pri Veľkom Šariši. Na moste pred tunelom Bikoš z južnej strany prebieha montáž skruže a armuje sa posledná 7. etapa pravého mosta - následne sa plynulo prejde so skružou na ľavý most. Na moste za tunelom Bikoš prebieha realizácia lamiel a zárodkov. Na moste nad cestou I/68 už demontujeme podpernú konštrukciu a tento most je kompletne zabetónovaný. Na mostoch nad vetvami severnej križovatky R4 prebieha jednotlivo montáž podpernej konštrukcie, armovanie, betonáž krídiel a driekov opôr. Informácie o úseku vrátane vizualizácie nájdete tu.

R4 mostR4R4 cesta