AKTUALIZÁCIA: Oprava D1 na úseku Prístavný most – most Lafranconi

Tento piatok v neskorých večerných hodinách spustíme opravu vozovky diaľnice D1 v Bratislave na úseku Prístavný most – most Lafranconi, ľavý jazdný pás, v km 3,300 – 0,800 v smere na most Lafranconi.

Informácia pre motoristov

 

  • od dňa 18.8.2018 (sobota) 5.00 hod. do dňa 30.8.2018 (štvrtok) 6.00 hod.

Vedenie dopravy

Doprava v smere opravy vozovky bude presmerovaná na Einsteinovú ulicu, ktorá je v súbehu s diaľnicou. Našou snahou bude tieto práce ukončiť čo najskôr.

 

Priebeh opravy

Na predmetnom úseku sa bude vymieňať na celej šírke jazdného pásu povrch vozovky, ktorý je z asfaltového drenážneho koberca. Drenážny koberec sa musí realizovať na celú šírku naraz bez pozdĺžnych technologických spojov, z dôvodu zabezpečenia priepustnosti vrstvy v celej šírke pre odvedenie vody do rigolu.  Pod drenážnym kobercom musí byť vodotesniaca vrstva, ktorá zabráni prenikaniu vody do nižšie položených vrstiev a zabezpečí, aby voda odtekala v drenážnej vrstve do rigolov na kraj vozovky. Keďže pri frézovaní pôvodnej vozovky dôjde k porušeniu jestvujúcej vodotesniacej vrstvy, bude sa musieť zrealizovať nová vodotesniaca vrstva z emulzného mikrokoberca.