Aktualizácia: Pokračujeme v oprave mosta pri Kováčovej

Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 NDS čiastočne uzavrela pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700 (smer Banská Bystrica).

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 6. apríla 2019 (sobota) od 8.00 hod. do 30. júna 2019 (nedeľa) do 15.00 hod.

Z dôvodu potreby opravy novoosadeného mostného záveru poškodeného účastníkom cestnej premávky NDS predlžuje pôvodný termín ukončenia uzávery do 3. júla 2019 (streda) 12.00 hod. 

 

Vedenie dopravy

 

Doprava z pravého jazdného pásu je presmerovaná cez prejazdy stredným deliacim pásom pred a za mostom do ľavého jazdného pásu, v ktorom je vedená obojsmerne. Počas uzávery je odbočovací pruh v smere Bratislava - Kováčová uzavretý. Pre tento smer je z rýchlostnej cesty R1 vyznačená obchádzková trasa od križovatky „Zvolen-Stráže“ po ceste III/2440 a následne I/66. Ostatné vetvy križovatky sú bez obmedzení.