Zvolen

Začína sa komplexná oprava mosta Pustý hrad

Začína sa komplexná oprava mosta Pustý hrad

Národná diaľničná spoločnosť spúšťa práce na oprave strategického mosta pri Zvolene, od soboty 11. mája. V doobedňajších hodinách zrealizujeme prípravné práce na osadení desiatok kusov dopravného značenia a od poobedňajších hodín budú zahájené práce na moste v režime 24/7. Viac ako sedemsto metrov dlhý most Pustý hrad na ceste I/16 bude Národná diaľničná spoločnosť komplexne opravovať prvýkrát od jeho postavenia. Celková investícia do obnovy predstavuje 3,75 milióna eur.

Oprava vozovky R2 pri Zvolene

Oprava vozovky R2 pri Zvolene

<p>NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene v km 231,400 – 233,100. Dôvodom je oprava vozovky.</p>

Aktualizácia: Pokračujeme v oprave mosta pri Kováčovej

Aktualizácia: Pokračujeme v oprave mosta pri Kováčovej

<p>Z dôvodu opravy pravého mosta ev. č. R1-168 NDS čiastočne uzavrela pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou I/66 v križovatke Kováčová v km 146,000 - 146,700 (smer Banská Bystrica).</p>

Aktualizácia: Mostné závery budeme meniť aj na ceste I/16 vo Zvolene

Aktualizácia: Mostné závery budeme meniť aj na ceste I/16 vo Zvolene

<p>NDS čiastočne uzavrie cestu I/16 vo Zvolene v úseku mostov ev. č. 50-177 a 50-178 v km 233,860 a 234,500. Dôvodom je výmena mostných záverov.</p>

R2 pri Budči bude čiastočne uzavretá

R2 pri Budči bude čiastočne uzavretá

<p>NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R2 v km 230,00-231,00 v smere jazdy vľavo. Dôvodom je oprava mosta ev. č. R2-176B nad cestou R1 a potokom Bieň, Budča.</p>

Oprava vozovky na ceste I/16 vo Zvolene

Oprava vozovky na ceste I/16 vo Zvolene

Z dôvodu opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pruh cesty I/16 vo Zvolene v km 236,200 – 237,208.

Na R2 v úseku Budča - Zvolen už bude k dispozícií viac jazdných pruhov

Na R2 v úseku Budča - Zvolen už bude k dispozícií viac jazdných pruhov

NDS v piatok 10. augusta 2018 ukončí sanáciu svahu na rýchlostnej ceste R2. Následne v noci z 11. augusta 2018 na 12. augusta 2018 odstráni stredové zábrany, ktoré momentálne slúžia na predelenie jazdného pásu, kvôli obojsmernej premávke.

Opravíme most na R1 pri Kováčovej

Opravíme most na R1 pri Kováčovej

Z dôvodu opravy mosta ev. č. R1-168 NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová v km 146,338 (smer Žiar nad Hronom).

Vybudujeme prejazdy stredným deliacim pásom na R1 pri Kováčovej

Vybudujeme prejazdy stredným deliacim pásom na R1 pri Kováčovej

NDS preto upozorňuje motoristov na dopravné obmedzenie na rýchlostnej ceste R1 v úseku mosta ev. č. R1-168 nad Kováčovským potokom a cestou v križovatke Kováčová v km 146,338.

Počas víkendu  zrealizujeme 1. časť opravy cesty na R2 pri SSÚR Zvolen

Počas víkendu zrealizujeme 1. časť opravy cesty na R2 pri SSÚR Zvolen

NDS začne s postupnou výmenou poškodených častí vozovky rýchlostnej cesty R2- I/16 v ľavom jazdnom páse (pri Stredisku správy a údržby Zvolen).

NDS pristúpi k úplnej uzávere rizikového úseku rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene

NDS pristúpi k úplnej uzávere rizikového úseku rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene

Národná diaľničná spoločnosť od štvrtka 27. júla 2017 na niekoľko dní úplne uzavrie kritický úsek rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene, kde došlo začiatkom júla k zosuvu skál na vozovku. Cesta sa uzatvára pre rizikovú situáciu s vysokou pravdepodobnosťou ohrozenia ľudského života.

Sanujeme svah nad R2, z dôvodu bezpečnosti ostáva cesta čiastočne uzavretá

Sanujeme svah nad R2, z dôvodu bezpečnosti ostáva cesta čiastočne uzavretá

NDS na svahu nad rýchlostnou cestou R2 pri Zvolene, kde došlo k zosuvu skál na vozovku, vykonala nevyhnutné zásahy a dočasné opatrenia na zamedzenie náhlych zosuvov. Jeden jazdný pás komunikácie z dôvodu bezpečnosti motoristov ostáva stále uzavretý.