Oprava vozovky na ceste I/16 vo Zvolene

Z dôvodu opravy vozovky NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pruh cesty I/16 vo Zvolene v km 236,200 – 237,208.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 14. septembra 2018 (piatok) od 20.00 hod. do 17. septembra 2018 (pondelok) do 6.00 hod.
  • od 21. septembra 2018 (piatok) od 20.00 hod. do 24. septembra 2018 (pondelok) do 6.00 hod.
  • od 28. septembra 2018 (piatok) od 20.00 hod. do 1. októbra 2018 (pondelok) do 6.00 hod.

Vedenie dopravy

 

Práce budú realizované v troch etapách. V I. etape bude doprava vedená po obchádzkovej trase cestou I/66 cez mesto Zvolen na cestu III/2452 a II/2453 s napojením na cestu I/16 v križovatke Zvolen-centrum. V II. a III. etape bude doprava vedená pozdĺž pracoviska v ľavom jazdnom pruhu.

 

Oprava spočíva vo výmene krytu vozovky v celej šírke jazdného pásu odfrézovaním dvoch vrstiev a pokládkou dvoch nových asfaltových vrstiev. Podmienkou je vhodné počasie počas uvedených víkendov pre pokládku asfaltových zmesí.