Na stavbe R2 cez Novohrad už realizujeme vrstvy vozovky

Stavebný progres R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce je viditeľný. Zemné práce sú hotové na 90%, realizujeme konštrukčné vrstvy vozoviek a mosty majú dokončenú nosnú konštrukciu. Úsek rýchlocesty cez Novohrad v dĺžke 13,5 km by mali motoristi využívať na konci tohto roka.

Čo sa práve deje na stavbe

Zemné práce sú hotové na 90%, za sebou máme kompletnú realizáciu preložiek inžinierskych sietí a aktuálne riešime konštrukčné vrstvy vozoviek. Z 13 mostných objektov má 9 mostov dokončenú nosnú konštrukciu. Na mostných objektoch sa robí montáž mostných záverov, rímsy,  schodiská a dochádza k úprave svahov pod mostami. Na protihlukových stenách je zrealizované zakladanie veľkopriemerových pilót a prebieha montáž oceľových stĺpov. Stavebné práce budú ďalej pokračovať v položení asfaltových vrstiev vozovky a na mostných objektoch sa dokončia monolitické rímsy a izolácia.

 

Charakteristika úseku

Trasa budúcej rýchlostnej cesty R2 je vedená údolím Krivánskeho potoka, v súbehu so železničnou traťou a cestou I/16, pričom obchádza samotnú obec Mýtna z juhozápadu. Rýchlostná cesta je vedená ponad oba dopravné koridory, následne trasa vchádza do katastra obce Divín. Trasa pokračuje v úzkom páse na úpätí pahorkov Divínskeho hája, kde je jediné miesto s akceptovateľným dopadom na životné prostredie, dôsledkom čoho vznikla potreba na vybudovanie objektov vhodných pre migráciu zveri. Po opustení Divínskeho hája pokračuje trasa severovýchodne od obce Podrečany v súbehu s cestou I/16 až do konca úseku, kde sa pri Tomášovciach napojí na jestvujúcu cestu I/16. 

 

R2 prace pod mostomR2 oporny murarmovanie mosta na R2