AKTUALIZÁCIA - Elektronické diaľničné známky pre rok 2018 už v predpredaji

Dnes Národná diaľničná spoločnosť spustila predpredaj elektronických diaľničných známok pre rok 2018.

 

Ako a kde kúpiť diaľničnú známku

 

Od dnes - 15. decembra 2017 - si môžu vodiči kúpiť elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 opäť viacerými spôsobmi - online prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach (najmä čerpacích staniciachči diaľničných hraničných priechodoch.  

 

Predajné miesta budú označené logom "eznamka". Zoznam predajných miest je zverejnený na spomínanej internetovej stránke. 

 

Typ a cena diaľničnej známky

 

Typy elektronických diaľničných známok ostávajú nezmenené rovnako, ako aj ich cena:

 

  • diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára 2018 (alebo odo dňa jej úhrady zákazníkom počas roku 2018) do 31. januára 2019
  • diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou, je platná 30 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom,
  • diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou, je platná 10 dní vrátane odo dňa určeného zákazníkom.

 

Doba platnosti

Cena 

1 rok

50 eur

30 dní

14 eur

10 dní

10 eur

 

Keď jedna nestačí

 

Diaľničná známka musí byť uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo. V prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo nie je potrebná. 

 

Nezabúdajte si skotnrolovať diaľničnú známku

 

Priamo pri kúpe diaľničnej známky odporúčame motoristom poriadne si skontrolovať správnosť zadaného EČV, ako aj všetkých ostatných údajov. Správnosť EČV je možné skontrolovať aj na doklade o úhrade (elektronickom alebo papierovom). Dôležité je tiež nepomýliť si druh diaľničnej známky podľa toho, či ide o známku na vozidlo alebo na prípojné vozidlo, aj jej typ. 

 

Oslobodenie od úhrady pre ZŤP

 

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2018. Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady zostávajú v platnosti a o ich registráciu netreba žiadať opätovne, pokiaľ náležitosti ich žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zostali nezmenené počas trvania oslobodenia. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu www.eznamka.sk resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ich zoznam je uvedený na spomínanej webovej stránke.