Opravíme výstupnú vetvu z Dolnozemskej na Prístavný most v Bratislave

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku výstupnej vetvy z Dolnozemskej cesty na Prístavný most v km 3,550 – 3,850. Dôvodom uzávery je oprava predmetnej vetvy Prístavného mosta.