Rok 2020 bol zameraný na precíznu prípravu a spustenie kľúčových súťaží

Odovzdanie nového diaľničného úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, spustenie tendra na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a významné priblíženie sa k reštartu dostavby tunela Višňové predstavujú hlavné míľniky NDS uplynulého roka.

V záujme čo najrýchlejšieho dokončenia úseku D1 s tunelom Višňové sme proces verejného obstarávania rozdelili na štyri etapy a v januári 2020 vyhlásili súťaž na hlavnú trasu úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala. Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž NDS, ktorej víťaz dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky ako aj oporných a zárubných múrov. Aktuálne vyhodnocujeme predložené ponuky od všetkých troch konzorcií prizvaných do súťažného dialógu. Ambíciou NDS je odovzdať motoristom dlho očakávaný úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.

 

Nielen motoristov na Kysuciach určite potešilo otvorenie dlho očakávaného úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec v závere roka, ktorý významným spôsobom odbremenil Čadcu od tranzitnej dopravy idúcej z alebo do Česka či Poľska.

 

Ďalším významným míľnikom vlaňajšieho roka bol februárový podpis zmluvy na výstavbu úseku R2 Kriváň – Mýtna. Znamenal úspešné zavŕšenie prvej verejnej súťaže, ktorá sa hodnotila multikriteriálne. Vlani sme zahájili aj raziace práce na tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou stavby severného obchvatu Prešova. Aktuálne máme vyrazených 850 metrov, čiže zhruba dve tretiny. Koncom minulého roka sme vyhlásili aj verejné súťaže na zhotoviteľov Zeleného mosta vo Svrčinovci a diaľničného privádzača do Kysuckého Nového Mesta.

 

Najočakávanejším míľnikom roka 2020 bolo decembrové spustenie tendra na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory. Zákazka, ktorou chceme osloviť a zmobilizovať domáci IT trh, má veľký potenciál vygenerovať silnú, tvrdú a transparentnú súťaž. Ponuky od záujemcov budeme otvárať 31. marca, pričom vyhodnocované budú multikriteriálne. Nový systém elektronického výberu mýta prinesie výraznú úsporu nákladov a kompatibilitu s plánovaným európskym mýtnym systémom. Obstarávať ho budeme prostredníctvom troch samostatných tendrov. V tomto roku plánujeme vyhlásiť zostávajúce dve súťaže na palubné jednotky a zákaznícke služby a kontrolu výberu mýta.

 

Investičné plány na rok 2021

Po novom úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, ktorý sme odovzdali do užívania pred vianočnými sviatkami, motoristickú verejnosť opäť potešíme ďalšími novými úsekmi diaľnic a rýchlostných ciest. V tomto roku chceme odovzdať do prevádzky úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka spolu s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa. Hotový bude tiež úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Ide o priame pokračovanie existujúceho úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktoré vytvorí západný obchvat mesta Prešov. Nových 13,5 kilometra rýchlostnej cesty R2 máme pripravených aj pre vodičov prechádzajúcim juhom stredného Slovenska. Do prevádzky spustíme úsek R2 Mýtna  – Lovinobaňa, Tomášovce.

 

V roku 2021 zároveň plánujeme začať výstavbu viacerých úsekov. Pôjde najmä o dokončenie diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové. Na D3 chceme spustiť výstavbu privádzača Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto a zeleného mosta vo Svrčinovci. Ďalej to bude úsek R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou a II. úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.

 

Prevádzka zameraná na bezpečnosť a pomoc motoristom

Na už prevádzkovaných úsekoch smeruje naše úsilie do zvýšenia aktívnej bezpečnosti cestnej premávky. Cielime na budovanie pozitívnej skúsenosti, chceme byť pre vodičov voľbou číslo jeden v prípade akýchkoľvek nečakaných situácií na diaľnici. Dôraz kladieme na postupnú obnovu existujúcich ako aj doplnenie nových bezpečnostných zariadení.

 

Plánujeme:

  • opraviť 40 km vozoviek
  • zlepšiť stav 7 mostov
  • zrealizovať 900 km vodorovného značenia
  • vymeniť zvodidlá na mostoch úseku D1 Ivachnová - Važec
  • investovať do bezpečnostných opatrení v tuneloch Sitina, Branisko, Horelica, Bôrik a Šibenik
  • rekonštruovať verejné osvetlenie v križovatke D1 Liptovský Mikuláš
  • refreš odpočívadiel a výstavba korporátnych toaliet
  • doplniť vážiace zariadenia
  • modernizovať informačný a riadiaci systém diaľnic na D1 a D2

Napriek pandemickým obmedzeniam pri realizácii údržbových prác sa nám podarilo opraviť 2 100 m oplotenia. Doplnili a obnovili sme tiež spolu 8 268 m oceľových zvodidiel, ďalších 3 678 m bolo opravených po dopravných nehodách. Zrealizovali sme osadenie 10 kusov tlmičov nárazu a 4 125 kusov retroreflexných dopravných gombíkov slúžiacich na zvýraznenie smerového vedenia trasy v nepriaznivých poveternostných podmienkach.

 

K úspešným projektom minulého roka zrealizovaným na prevádzkovom úseku patrí aj aktualizácia dopravného značenia v Košiciach a preznačenie začiatkov a koncov rýchlostných ciest v súvislosti s novou vyhláškou o dopravnom značení.

 

Vodiči v hlavnom meste veľmi pozitívne privítali rozšírenie ľavého jazdného pásu na moste Lafranconi o jeden jazdný pruh. Tretím pruhom sme významne prispeli k odstráneniu neustálych kolón na tomto dopravnom ťahu, čo veríme, prispelo k zlepšeniu dopravnej situácie v Bratislave.

 

Diaľničná patrola, ktorá nepretržite hliadkuje priamo na diaľniciach s cieľom zaistiť bezpečné cestovanie a pomoc vodičom v núdzi, riešila v minulom roku viac ako 10,5 tisíc incidentov a najazdila 1,23 mil. kilometrov. Najčastejšie zasahovala pri odstraňovaní cudzích predmetov z vozovky, zaistení zákrytu vozidla, zabezpečení dopravy signalizačným vozíkom, výskyte zvieraťa na diaľnici alebo poskytovala asistenciu pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody. V prípade nečakaných situácií si ju bezplatne privoláte na čísle 0800 100 007 alebo prostredníctvom aplikácie Pomoc na diaľnici.