Vyhlásili sme súťaž na zhotoviteľa úseku s tunelom Soroška

NDS vyhlásila súťaž na zhotoviteľa úseku R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou. Nový úsek motoristom uľahčí cestu na kritickom bode južnej trasy s horským priechodom Soroška, ktorý býva problematický predovšetkým v zimnom období. Okrem komfortu cestovania sa vybudovaním nového úseku zvýši aj bezpečnosť motoristickej verejnosti. Predpokladaná hodnota zákazky je cca 243,15 mil. eur bez DPH. Podpis zmluvy so zhotoviteľom predpokladáme koncom roka 2020. Lehota výstavby je 1825 dní. 

Úsek R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou bude mať dĺžku 14 100 m a vybudujeme ho v polovičnom profile. Jeho súčasťou bude tunel Soroška s dĺžkou 4 248,3 m, 12 mostných objektov a dve križovatky Rožňava a Jablonov nad Turňou. 

 

Nová rýchlostná cesta bude umiestnená v Košickom samosprávnom kraji, v okrese Rožňava. Po uvedení do prevádzky bude samostatným úsekom, na ktorý sa v budúcnosti napoja úseky R2 Gombasek – Rožňava zo západnej strany a Jablonov nad Turňou – Včeláre z východnej strany. 

 

 

Bez tranzitnej dopravy

 

Po dostavbe umožní odklon tranzitnej dopravy mimo chránené a zastavané územia, čím sa zlepší životné prostredie a zvýši sa bezpečnosť obyvateľov a účastníkov cestnej premávky. Motoristi pocítia zvýšenie dopravného komfortu a zároveň sa dobuduje ucelený úsek nadradenej dopravnej infraštruktúry na Slovensku. 

 

Mimoúrovňové križovatky Rožňava a Jablonov nad Turňou budú zabezpečovať odklon dopravy na už existujúci komunikačný systém a cestu I/16 cez horský priechod Soroška v prípade uzatvorenia tunela Soroška na R2.

 

Výstavba úseku bude financovaná zo štátneho rozpočtu. 

 

Viac ako 60 km pre východné Slovensko

 

Na východnom Slovensku pribudne viac ako 60 km diaľnic a rýchlostných ciest. Súťaž na Sorošku je piatou stavbou v ostatnom čase, ktorá sa rozbehne v Prešovskom a Košickom kraji.

 

Ide o tieto úseky:

 

D1 Budimír – Bidovce (14,4 km + 1 km) – sprevádzkovaná 12/2019 (výstavba 2016 – 2019)

D1 Prešov západ - Prešov juh (7,8 km) - vo výstavbe od 2017

R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa (4,3 km) - vo výstavbe od 2019

R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek (14.3 km) - v súťaži

R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou (14,1 km) – v súťaži

R4 Prešov, severný obchvat II. etapa (10,2 km) - súťaž vyhlásime v 2. polroku 2020