Sanujeme svah nad R2, z dôvodu bezpečnosti ostáva cesta čiastočne uzavretá

NDS na svahu nad rýchlostnou cestou R2 pri Zvolene, kde došlo k zosuvu skál na vozovku, vykonala nevyhnutné zásahy a dočasné opatrenia na zamedzenie náhlych zosuvov. Jeden jazdný pás komunikácie z dôvodu bezpečnosti motoristov ostáva stále uzavretý.

zosuvu kamenného útvaru nad rýchlostnou cestou R2 na úseku od Zvolena po Budču (smer Bratislava), zhruba v km 233,000, došlo v stredu večer. Situácia je riziková a pravdepodobnosť ohrozenia ľudského života, dopravy či inej škody je vysoká. 

 

 

Bezpečnostné opatrenia 

 

Národná diaľničná spoločnosť ihneď pristúpila k riešeniu situácie. Väčšie úlomky, ktoré sú momentálne voľne ležiace na povrchu terénu nad komunikáciou R2 zabezpečíme prikotvením samozavŕtavacimi kotvami. Navýšili sme existujúci systém o nové záchytné siete v mieste dopadu. Taktiež sme v strednom deliacom páse umiestnili betónové zvodidlá a nadstavili ich oceľovými tyčami a záchytnými sieťami. Celková výška tejto dočasnej bariéry je 4 metre.  

 

Ďalší postup

 

Je nevyhnutné vykonať inžiniersko-geologický prieskum na celom území nad cestou R2 a identifikovať labilné a nestabilné bloky, aby nebola ohrozená bezpečnosť motoristov prechádzajúcich daným úsekom. Následne sa vypracuje projekt sanácie územia a odštartuje realizácia sanačných prác. Šírka rizikového územia má okolo 400 metrov.

 

Obojsmerná premávka

 

Úsek je momentálne prejazdný v jednom jazdnom páse, kde je premávka vedená obojsmerne. Predpokladáme, že rýchlostná cesta R2 bude v tomto úseku čiastočne uzavretá niekoľko týždňov.