NDS pristúpi k úplnej uzávere rizikového úseku rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene

Národná diaľničná spoločnosť od štvrtka 27. júla 2017 na niekoľko dní úplne uzavrie kritický úsek rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene, kde došlo začiatkom júla k zosuvu skál na vozovku. Cesta sa uzatvára pre rizikovú situáciu s vysokou pravdepodobnosťou ohrozenia ľudského života.

Pre začiatok prác na odstraňovaní všetkých rizík bude úplne uzavretý úsek rýchlostnej cesty R2 Budča-Zvolen, od križovatky R1/R2 po križovatku R2/ I/66 Pustý Hrad v km cca 230,450 – km 233,500.

 

Informácie pre motoristov

 

S obchádzkou je potrebné počítať:

 

  • od dňa 27. júla 2017 (štvrtok 8.00 hod) do dňa 5. augusta 2017 (sobota 22.00 hod)

Trasa obchádzky

 

  • Motoristi z Bratislavy smerujúci do Zvolena, Lučenca alebo Košíc odbočia z R1 v križovatke Zvolen – Stráže na Zvolen.
  • Motoristi z Košíc, respektíve Lučenca odbočia v križovatke I/16 a I/66 vpravo na cestu I/66 a budú pokračovať po križovatku Kováčová, kde sa dočasným odbočením vľavo napoja na rýchlostnú cestu R1. 

Ochranná bariéra

 

NDS počas odstávky v záujme zachovania bezpečnosti motoristov vybuduje na úseku dlhom cca 800 metrov v strednom deliacom páse ochrannú bariéru. Tá vznikne osadením vysokopevnostných tyčí a vysokopevnostného pletiva. Premávka na úseku R2 Budča – Zvolen sa po osadení ochrannej bariéry obnoví v jednom jazdnom páse, vedená bude obojsmerne.

 

Sanácia svahu  

 

Geotechnické posudky hovoria o riziku zosuvu skalných masívov, predovšetkým pri extrémnych výkyvoch počasia. Pre zabezpečenie bezpečnosti geotechnické posudky navrhujú vybudovanie ďalších bezpečnostných opatrení.