AKTUALIZÁCIA: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v križovatke Liptovský Mikuláš

NDS realizuje práce na rekonštrukcii verejného osvetlenia v mimoúrovňovej križovatke Liptovský Mikuláš.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 16. septembra 2021 (štvrtok) do 29. októbra 2021 (sobota)

 

Informácia pre motoristov

Doprava bude obmedzená v nasledovných miestach:

  • časť úseku výjazdovej vetvy mimoúrovňovej križovatky smer Poprad -  obmedzenie sa dotkne vodičov smerujúcich z Liptovského Mikuláša so smerom jazdy na Ružomberok
  • časť úseku výjazdovej vetvy mimoúrovňovej križovatky smer Žilina - obmedzenie sa dotkne vodičov smerujúcich z Liptovského Mikuláša so smerom jazdy na Poprad a vodičov smerujúcich z Demänovej so smerom jazdy na Poprad
  • odbočovacie pruhy D1 zo Žiliny aj z Popradu smerom na mimoúrovňovú kruhovú križovatku
  • pripájacie pruhy z mimoúrovňovej kruhovej križovatky na D1 do Žiliny aj do Popradu

 

Vedenie dopravy

Doprava na kruhovej križovatke bude vedená v jednom jazdnom pruhu pri zníženej rýchlosti na 50 km/hod. Na D1 bude doprava vedená v dvoch jazdných pruhoch pri zníženej rýchlosti 80 km/hod v ľavom pruhu, respektíve 60km/h v pravom jazdnom pruhu.