Na kysuckom privádzači začínajú rásť mosty

Výstavba privádzača D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto pokračuje, na úseku začínajú rásť mosty. Pripravujeme injektáž mikropilót a zakladáme piliere. Na jeseň nás na tejto stavbe čaká aj preložka vysokého napätia.

Aktuálne je na stavbe v priemere 40 mechanizmov, ktoré vykonávajú rôzne práce.  Tie sa týkajú prevažne premostenia. Realizujú sa násypy zo zlepšenej zeminy a štrkodrviny, injektáž mikropilót či budovanie plochy na realizáciu zakladania mosta. Pripravujeme sa aj na viazanie betonárskej výstuže piliera, vykonávame debnenie a betonáž, viazanie výstuže na stenách opory a realizujeme prefabrikované dielce mosta.

 

Na stavbe sa tiež pripravujeme na odstránenie starého vodovodu, realizujeme prístupovú komunikáciu k jednému z pilierov a takisto základy stožiarov vysokého napätia.

 

O stavbe

Diaľničný privádzač D3 prepojí cestu I/11, budúcu diaľnicu D3, cestu III/2095 a miestnu komunikáciu pri priemyselnom závode v Kysuckom Novom Meste. Celková dĺžka stavby je takmer 1,4 kilometra. Zmluvná cena výstavby je zhruba 13,7 milióna eur bez DPH. Predpokladaný termín sprejazdnenia je koncom budúceho roka.