Čiastočná uzávera cesty I/16 v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou

Z dôvodu výmeny mostných záverov NDS čiastočne uzavrie cestu I/16 v úseku mostného objektu nad cestou III/5502, železničnou traťou a riekou Bodva.

Čiastočná uzávera cesty I/16 sa týka úseku mosta ev. č. 50-307 v km 418,340 v katastrálnom území Moldavy nad Bodvou a je potrebná z dôvodu výmeny mostných záverov.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 7. apríla 2018 (sobota) od 9.00 hod. do 18. mája 2018 (piatok) do 18.00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách. V I. etape bude pracovisko zabezpečené prenosným dopravným značením v pravom jazdnom pruhu. Doprava bude vedená striedavo so svetelnou signalizáciou v ľavom jazdnom pruhu. V II. etape bude pracovisko zabezpečené prenosným dopravným značením v ľavom jazdnom pruhu a doprava bude vedená striedavo so svetelnou signalizáciou v pravom jazdnom pruhu.

 

NDS žiada vodičov, aby pri prejazde uvedeným úsekom dbali na zvýšenú opatrnosť a sledovali prenosné dopravné značenie.