Čiastočná uzávera cesty I/61 v križovatke Bernolákovo

NDS čiastočne uzavrie cestu I/61 v križovatke Bernolákovo. Dôvodom je kladenie asfaltových vrstiev vozovky v mieste stykového napojenia s budúcou cestou druhej triedy.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 17. apríla 2021 (sobota) do 18. apríla 2021 (nedeľa)

 

Vedenie dopravy

Doprava na dotknutom úseku cesty I/61 bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. V prípade nepriaznivého počasia sa termín ukončenia prác môže predĺžiť.