Veľký míľnik pre tunel Bikoš: Hotový sekundár v oboch rúrach

V tuneli Bikoš, ktorý je súčasťou stavby R4 Prešov – severný obchvat, dokončíme už tento víkend sekundárne ostenie.  Najskôr sme sfinalizovali sekundárne ostenie v západnej rúre (január 2022), v priebehu nasledujúcich dní dokončíme sekundár aj vo východnej rúre. Práce napredujú v zmysle harmonogramu na celej stavbe. Rýchlostnú cestu R4, ktorá bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov, odovzdáme motoristom do užívania v lete 2023.

V západnej rúre tunela Bikoš, kde sme dokončili finálne ostenie na začiatku roka, aktuálne realizujeme štrbinové žľaby a pracujeme aj na položení obrubníkov či realizácii kábelovodov. V lete tohto roka budeme pripravení začať s montážou tunelovej technológie a následne príde na rad realizácia vozovky v tuneli. Tunel Bikoš bude dvojrúrový cestný tunel s jednosmernou premávkou. Medzi tunelovými rúrami budú tri priechodné priečne prepojenia, slúžiace ako chránené únikové cesty. V každej tunelovej rúre bude 7 protipožiarnych výklenkov s hydrantmi, 7 SOS kabín a  jeden jednostranný núdzový záliv umiestnený približne v strede tunela. Opomenúť nemožno ani zariadenie pre rozpoznanie ADR kódu na autách prepravujúcich nebezpečné látky.

 

Práce napredujú aj na mostoch

Okrem tunela sa pracuje aj na vonkajších objektoch. Realizuje sa zakladanie, budovanie násypov a ukladajú sa konštrukčné vrstvy vozovky na preložke cesty I/68 pri Veľkom Šariši. Taktiež prebieha realizácia nového koryta potoka Dzikov. Na moste pred tunelom Bikoš z južnej strany presúvame skruže na ľavý most, pravý most je už kompletne zabetónovaný. Na moste za tunelom Bikoš prebieha realizácia lamiel a zárodkov a presun vozíkov z ľavého na pravý most. Na moste ponad cestu I/68 je dokončená betonáž a prebiehajú práce na realizácii kamennej dlažby pod mostom, debnenie a betonáž koncových priečnikov a záverných múrikov. Na mostoch nad vetvami severnej križovatky R4 prebieha jednotlivo pokládka debnenia, armovanie, debnenie priečnikov a izolácie pod rímsy.

 

R4 Prešov, severný obchvat v číslach

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile
  • motoristom ušetrí približne 10 minút
  • 155 stavebných objektov
  • 9 mostov
  • tunel Bikoš s dĺžkou 1 150 m

R4, severný obchvat PrešovaR4 severný obchvat PrešovaR4, severný obchvat Prešova