Čiastočná uzávera D1 pri Prešove

NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás D1 v úseku Chminianska Nová Ves - Prešov (smer Prešov) a súčasne ľavý jazdný pás D1 v úseku Lemešany - Prešov (smer Prešov). Dôvodom sú ukončovacie práce na výstavbe nového úseku D1 Prešov, západ - Prešov, juh. 

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 27. augusta 2021 (piatok) od 22.00 hod. do 28. augusta 2021 (sobota) do 22.00 hod.

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená obchádzkovou trasou po cestách I. triedy I/18 a I/20.