Čiastočná uzávera R1 pri Žiari nad Hronom

Od začiatku apríla NDS čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1 v úseku mosta ev.č. R1-139 nad bývalým korytom potoka Lutila v ľavom jazdnom páse (smer Nitra) z dôvodu výmeny mostných záverov. Most ev.č. R1-139 sa nachádza na rýchlostnej ceste R1 v km 124,475 v úseku medzi križovatkami Žiar nad Hronom a Žiar nad Hronom - Východ.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od dňa 1.apríla 2019 (pondelok) do 12.mája 2019 (nedeľa), do 12,00 hod.

 

Vedenie dopravy

 

Stavebné práce počas výmeny mostných záverov budú na moste ev.č. R1-139 realizované v ľavom jazdnom páse v dvoch etapách. Doprava bude v I. etape vedená v ľavom jazdnom pruhu. V II. etape bude doprava vedená v pravom jazdnom pruhu.