Dočasné uzatvorenie toaliet na odpočívadle D1 Turčianska Štiavnička

NDS informuje motoristickú verejnosť o plánovanom uzatvorení korporátnych toaliet na pravostrannom odpočívadle Turčianska Štiavnička (smer Ružomberok) na diaľnici D1 Dubná Skala – Turany.

Toalety budú pre cestujúcu verejnosť neprístupné od 17. mája 2021 (pondelok) do 28. mája 2021 (piatok). Dôvodom sú práce na doplnení sedimentačnej nádrže do prípojky splaškovej kanalizácie.

 

Počas uzatvorenia korporátnych toaliet budú pre motoristov na odpočívadle zabezpečené mobilné WC.