Na moste Sliač opravíme mostné závery

NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Sliač v km 147,500 – 147,800. Dôvodom je výmena mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 5. mája 2021 (streda) od 7.00 hod. do 20. júna 2021 (nedeľa) do 18.00 hod.

 

Vedenie dopravy

Oprava bude realizovaná v dvoch etapách. V I. etape bude uzavretý ľavý a v II. odstavný a pravý pruh pravého jazdného pásu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.