Úsek D1 Budimír - Bidovce slúži motoristom

Východný obchvat Košíc s dĺžkou 15,46 km od dnes slúži motoristom a to v plnom profile. Úsek D1 Budimír – Bidovce sme v pondelok 16. decembra slávnostne otvorili za účasti ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka, zástupcov NDS a ďalších hostí.   

Nová trasa zaistí motoristom bezpečné a rýchle cestné prepojenie od Budimíru po Bidovce a výrazne zníži dopravné zaťaženie na existujúcej ceste prvej triedy. Vydýchnu si predovšetkým obce, ktoré križovala cesta I/20. Sprejazdnením úseku sa výrazne zvýši bezpečnosť, rýchlosť a komfort cestnej premávky v okolí Košíc. Výstavba úseku D1 Budimír - Bidovce bola financovaná z fondov Európskej únie v rámci programového obdobia OPII 2014 – 2020.

 

4 križovatky

 

Súčasťou úseku D1 Budimír - Bidovce, na ktorom mesačne pracovalo v priemere 300 ľudí, je 23 mostných objektov s celkovou dĺžkou 3452,7 m a tiež štyri križovatky - Budimír (Košice, sever), Košické Oľšany, Hrašovík a Bidovce. 

 

Zaujímavosti z výstavby

 

Výstavba úseku začala v novembri 2016 a nezaobišla sa bez miernych komplikácií. Najvýraznejšou bol zosuv zistený  na stavebnom objekte v km 10,8 na prelome rokov 2017 a 2018. Realizáciou akceleračných opatrení, reorganizáciou postupu prác a maximálnym úsilím zhotoviteľa úseku však dielo mohlo byť sprejazdnené v pôvodnom zmluvnom termíne. Na priebeh prác malo vplyv aj hniezdenie orla kráľovského. Tie boli každý rok v období od konca marca do konca augusta obmedzené. Žiadna zo spomenutých okolností nemala vplyv na termín sprejazdnenia úseku. 

 

Počas prác na výstavbe sme narazili na zaujímavé archeologické nálezy, išlo o sídliskové objekty z mladšej doby kamennej, popri ktorých sa vyskytli aj nálezy z doby bronzovej a výnimočne aj z obdobia včasného stredoveku.  

 

Súvislé prepojenie

 

Úsek D1 Budimír - Bidovce sa napojí na juhovýchodný obchvat Košíc, rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany II. úsek (14,3 km), ktorý je aktuálne v súťaži. Podpis zmluvy so zhotoviteľom stavby predpokladáme v prvom polroku 2020. Obe stavby spoločne s prešovskými úsekmi D1 a R4 vytvoria súvislé prepojenie od hranice s Maďarskom až po Ružomberok, respektíve smerom na Poľsko.

 

Viac ako 50 km pre východné Slovensko

 

Pri Prešove a Košiciach pribudne viac ako 50 km diaľnic a rýchlostných ciest. Ide o tieto úseky:

 

D1 Prešov západ - Prešov juh (7,8 km) - vo výstavbe

R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa (4,3 km) - vo výstavbe

R2 Šaca - Košické Oľšany, II. úsek (14.3 km) - v súťaži

R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou (14,1 km) - súťaž vyhlásime čoskoro

R4 Prešov, severný obchvat II. etapa (10,2 km) - súťaž vyhlásime v 2. polroku 2020