Pri Prešove a Košiciach pribudne viac ako 50 km diaľnic a rýchlostných ciest

Pri metropolách východného Slovenska pribudne viac ako 50 km diaľnic a rýchlostných ciest. Prvý z týchto úsekov, úsek D1 Budimír – Bidovce, začne motoristom slúžiť už o týždeň 16. decembra.

Nová diaľničná trasa v dĺžke 15,4 km zaistí motoristom bezpečné a rýchle cestné prepojenie od Budimíru po Bidovce a výrazne zníži dopravné zaťaženie na existujúcej ceste prvej triedy. Vydýchnu si predovšetkým obce, ktoré križovala cesta I/20. Pravdepodobnosť dopravných nehôd s tragickými následkami sa otvorením novej diaľnice výrazne zníži. Zároveň sa na tento úsek napojí nový juhovýchodný obchvat Košíc, rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (14,3 km). Pre túto stavbu aktuálne hľadáme zhotoviteľa, podpis zmluvy predpokladáme v prvom polroku 2020.

 

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce a úsek R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany spoločne s prešovskými úsekmi D1 a R4 vytvoria súvislé prepojenie od hranice s Maďarskom až po Ružomberok, respektíve smerom na Poľsko.

 

Nové úseky pri Prešove

 

Aj kvalita života všetkých Prešovčanov sa zvýši. Celá doprava doteraz prechádzala mestom, čo zaťažovalo obyvateľov aj životné prostredie. Nová diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh s dĺžkou 7,87 km (juhozápadný obchvat) a rýchlostná cesta R4 s dĺžkou 14,5 km (severný obchvat), odľahčia mesto od tranzitnej dopravy a motoristom ušetria cenné minúty. Obyvatelia Prešova sa môžu tešiť na plynulejšiu dopravu, nižšiu úroveň hluku a emisií spolu s vyššou bezpečnosťou na cestách.  

 

Úsek D1 Prešov západ – Prešov juh je vo výstavbe, práce pokračujú podľa harmonogramu, motoristi ho budú môcť využívať od júna 2021. Prvá etapa severného obchvatu Prešova R4 s dĺžkou 4,3 km sa začala stavať v lete, odovzdaná má byť na jar roka 2023. Druhá etapa prešovského obchvatu v dĺžke 10,2 km sa bude stavať v plnom profile, čo vyplynulo z analýz nákladov a prínosov (CBA), pričom výstavbu v plnom profile odobrila aj samotná Vláda SR v uznesení z konca augusta. Vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa druhej etapy prešovského severného obchvatu R4 predpokladáme v druhom polroku 2020, koniec výstavby plánujeme na prvý polrok 2024.

 

Súčasťou prešovských diaľničných úsekov budú tri tunely, na D1 tunel Prešov (2,2 km), na R4 tunel Bikoš (1,1 km) a tunel Okruhliak (1,9 km). 

 

Oba úseky D1 - Budimír - Bidovce a Prešov západ - Prešov juh - sú financované z fondov Európskej únie v rámci programového obdobia OPII 2014 – 2020.