Komplexná oprava mosta pri Hronskej Breznici

NDS úplne uzavrie pravý jazdný pás na rýchlostnej ceste R1 v km 137,400 – 138,600 v úseku mosta Hronská Breznica premosťujúceho rieku Hron, trať ŽSR a cestu III. triedy . Dôvodom je komplexná oprava mosta.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 19. marca 2022 (sobota) od 7.00 hod. do 7. augusta 2022 (nedeľa) do 18.00 hod.

Vedenie dopravy

Doprava bude presmerovaná pred a za mostom cez prejazdy stredným deliacim pásom do ľavého jazdného pásu, kde bude vedená obojsmerne.