Na I/11 pri Krásne nad Kysucou položíme počas noci nový koberec

NDS upozorňuje motoristickú verejnosť na obnovu vozovky na ceste I/11 v katastri obce Krásno nad Kysucou v km 421,30 - 422,22. Uvedomujeme si vyťaženosť dopravného ťahu - práce realizujeme výhradne v noci a počas víkendov, aby nedochádzalo k vzniku kongescií. 

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 5. novembra 2021 (piatok) od 20.00 hod. do 8. novembra 2021 (pondelok) do 3.00 hod. 
  • od 12. novembra 2021 (piatok) od 20.00 hod. do 15. novembra 2021 (pondelok) do 3.00 hod. 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená popri pracovisku striedavo v jednom pruhu a riadená svetelnou signalizáciou.