Na moste ev. č. R1-003 nad diaľnicou D1, privádzač Trnava NDS vymení zábradlie

Na moste ev. č. R1-003 (podcestie ev. č. D1-060) nad diaľnicou D1, privádzač Trnava budú prebiehať stavebné práce za účelom výmeny zábradlia na moste.

Organizácia dopravy

 

Stavebné práce budú počas výmeny zábradlia realizované najprv v smere staničenia na Nitru, potom v opačnom smere (Trnava). Doprava na moste ev. č. R1-003 nebude obmedzená, okrem nevyhnutného času na vykládku a nakládku materiálu a náradia. Tieto krátkodobé obmedzenia budú realizované mimo dopravnej špičky. Doprava pod mostom na diaľnici D1 bude operatívne uzatváraná vždy po jednom jazdnom pruhu len počas víkendov vždy v trvaní cca 3 hodín.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 13. apríla 2018 (piatok) od 10.00 hod. do 10. júna 2018 (nedeľa) do 12.00 hod.