Nová vozovka na diaľnici D2

Lokálne opravy vozovky na diaľnici D2 vykonáme v úsekoch hraničného priechodu Brodské - Lanžhot a križovatky Kúty.

Oprava cementobetónového krytu vozovky v úseku hraničného priechodu Brodské - Lanžhot bude pozostávať z vybúrania poškodenej cementobetónovej vozovky, následného zhotovenia nových podkladových vrstiev, debnenia, uloženia výstuže a následne sa zhotoví nový cementobetónový kryt. Oprava vozovky diaľničnej križovatky Kúty bude spočívať vo výmene obrusnej vrstvy celej šírky vetvy, v odfrézovaní a položení novej vrstvy asfaltového koberca.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

 

  • od 1. októbra 2019 (utorok) od 08.00 hod. do 31. októbra 2019 (štvrtok) do 12.00 hod. - opravy vozovky na hraničnom priechode D2 Brodské - Lanžhot
  • od 7. októbra 2019 (pondelok) od 06.00 hod. do 20. októbra 2019 (nedeľa) do 20.00 hod - oprava vozovky na diaľnici D2, križovatka Kúty
  • od 14. októbra 2019 (pondelok) od 06.00 hod. do 27. októbra 2019 (nedeľa) do 20.00 hod. - náhradný termín pre opravu vozovky na diaľnici D2, križovatka Kúty v prípade nepriaznivého počasia
  • od 21. októbra 2019 (pondelok) od 06.00 hod. do 31. októbra 2019 (štvrtok) do 20.00 hod. - náhradný termín pre opravu vozovky na diaľnici D2, križovatka Kúty v prípade nepriaznivého počasia

 

Informácia pre motoristov

 

Doprava počas opravy v úseku hraničného priechodu Brodské - Lanžhot bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu. Doprava počas opravy vozovky križovatky Kúty bude vedená po obchádzkovej trase smerovanej na podjazd Brodské alebo nadjazd Sekule. 

 

Motoristov žiadame o pozornosť pri riadení vozidla a rešpektovanie dopravného značenia.