O zjazdnosť ciest v správe NDS sa stará 215 mechanizmov zimnej údržby

O zabezpečenie zjazdnosti, pluhovania a posypu takmer 477 km diaľnic a 237 km rýchlostných ciest v správe Národnej diaľničnej spoločnosti sa túto zimu stará 215 mechanizmov. Zimnú údržbu vykonávame aj na 185 km ciest I. triedy, 15 km ciest II. triedy a 160 km ciest III. triedy.

K dispozícii máme 169 univerzálnych sypačov, 24 samostatných vozidiel s pluhmi resp. radlicou a 22 snehových fréz.

Najviac mechanizmov a dopravných prostriedkov zúčastňujúcich sa na zimnej službe má k dispozícii Stredisko správy a údržby diaľnic v Mengusovicach a to 29 ks. Nasledujú strediská vo Zvolene (27 ks), Košiciach (26 ks), Beharovciach, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši (20 ks). 

 

698 ľudí vo výkone

 

Pre výkon zimnej služby je pripravených 698 zamestnancov Národnej diaľničnej spoločnosti. Na cestách naši ľudia s technikou zasahujú nepretržite - 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vrátane dní pracovného pokoja. 

 

Aj sklady posypového materiálu sú plné a pripravené na posyp v rámci zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest. Zásoby v prípade potreby počas zimného obdobia pravidelne dopĺňame. 

 

Vždy v pohotovosti

 

Zimná služba spravidla začína 1. novembra a končí 31. marca nasledujúceho roka. Samozrejme, v prípade, ak dôjde k náhlemu zhoršeniu poveternostnej situácie a následnému zhoršeniu stavu zjazdnosti spravovaných diaľnic a ciest ešte pred aktivovaním zimnej služby postupujeme pri zabezpečovaní zjazdnosti operatívne. Odstraňovanie resp. zmierňovanie závad v zjazdnosti diaľnic a ciest vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok, zabezpečujú na diaľniciach jednotlivé Strediská správy a údržby diaľnic a na rýchlostných cestách Strediská správy rýchlostných ciest. Tieto práce sa vykonávajú a organizujú podľa vlastných operačných plánov zimnej služby, ktoré sú vypracované v súlade s Cestným zákonom.