Výmena mostných záverov na liptovskej D1

NDS čiastočne uzavrie diaľnicu D1 v úseku mosta cez rieku Belá v km 285,100 - 286,100 za Liptovským Hrádkom. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov na pravom moste.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 10. apríla (sobota) od 08.00 hod. do 23. mája (nedeľa) do 18.00 hod.

 

Vedenie dopravy

Doprava bude presmerovaná z pravého jazdného pásu do ľavého jazdného pásu cez prejazdy stredným deliacim pásom a bude vedená obojsmerne v ľavom jazdnom páse.