Nové zvodidlá na mostoch D1 Trnava-Horná Streda

NDS upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D1. Dôvodom čiastočnej uzávery je výmena zvodidiel na mostoch v úseku diaľnice D1 Trnava - Horná Streda. Stavebné práce budeme realizovať na moste nad železničnou traťou Bratislava-Žilina v km 91,037. 

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 20.8.2022 (sobota) od 6.00 hod. do 29.9.2022 (štvrtok) do 18.00 hod.

Realizácia stavebných prác bude prebiehať v ľavom jazdnom páse na ľavom moste v dvoch etapách:

Počas 1.etapy – práce budú prebiehať na vonkajšej rímse ľavého mosta. 

Počas 2.etapy – práce budú prebiehať na vnútornej rímse ľavého mosta.

 

Vedenie dopravy

Počas 1. etapy vzhľadom na šírkové pomery komunikácie v mieste stavby bude doprava popri pracovisku vedená v existujúcich jazdných pruhoch.

Počas 2. etapy bude doprava vysmerovaná oranžovými páskami do pravého jazdného pruhu a pripájacieho jazdného pruhu z cesty I/61.