Obmedzenie v doprave pre údržbu vozovky na D2 v Bratislave

Národná diaľničná spoločnosť bude vykonávať údržbu vozovky diaľnice D2 v Bratislave. Motoristi sa preto musia pripraviť na obmedzenia v doprave.

Údržba vozovky na úseku diaľnice D2 križovatka Pečňa - št. hr. SK/HU bude pozostávať z prefrézovania vozovky a následnej pokládky emulzného mikrokoberca. 

 

Informácia pre motoristov

 

S obmedzením treba počítať 

 

  • od dňa 17. júna (sobota) od 06:00 do 27. júna (utorok) do 24:00

 

V tomto termíne budeme vykonávať údržbu v pravom jazdnom páse (vonkajší a vnútorný jazdný pruh) v km cca 69,500 - 72,500

 

 

  • od dňa 03. júla (pondelok) od 06:00 do 07. júla (piatok) do 24:00

Kedy budeme vykonávať údržbu v ľavom jazdnom páse (vonkajší pruh) v km cca 72,000 - 70,000

 

Presmerovanie dopravy

 

Doprava bude presmerovaná do voľného jazdného pruhu toho istého jazdného pásu podľa postupu prác.