Oprava a výmena mostných záverov na diaľnici D1 cez rieku Váh

NDS upozorňuje na čiastočnú uzávierku diaľnice D1 v úseku diaľničných mostov cez rieku Váh a na moste na úrovňovej križovatke v km cca 174,400 -175,600. Dôvod čiastočnej uzávierky je oprava a výmena mostných záverov.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 30.7.2022 (sobota) od 8.00 hod. do 2.10.2022 (nedeľa) do 18.00 hod.

Práce budú prebiehať po etapách:

  • Počas 1. etapy budú práce prebiehať v ľavom jazdnom pruhu súčasne na oboch mostoch v ľavom jazdnom páse.
  • Počas 2. etapy budú práce prebiehať v pravom jazdnom pruhu a v odstavnom pruhu súčasne na oboch mostoch v ľavom jazdnom páse. V rámci 2. etapy bude výmena mostného záveru rozdelená na dve časti z dôvodu, že mostný záver na predmetnom moste zasahuje aj do výjazdovej vetvy (Exit 174 – Považská Bystrica – Sever).

 

Vedenie dopravy

V rámci prvej etapy bude doprava na mostoch v ľavom jazdnom páse vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku. 

V rámci druhej etapy bude doprava na mostoch v ľavom jazdnom páse vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku.