Oprava mostného záveru na kysuckej I/11

Z dôvodu havarijného stavu mostného záveru na ceste I/11 v km 421,20 pri Krásne nad Kysucou musí NDS pristúpiť k zabezpečeniu jeho opravy. Poškodený mostný záver najskôr prekryjeme oceľovou platňou s nábehmi.

Havarijný stav mostného záveru ohrozuje cestnú premávku. K jeho výmene pristúpime za vhodnejších klimatických podmienok a práce budú realizované ako reklamácia u zhotoviteľa minuloročných opráv na moste.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 17. decembra 2021 (piatok) od 8.00 hod. do 17. decembra 2021 (piatok) do 20.00 hod. 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená striedavo v jednom pruhu popri pracovisku, pričom obmedzenie bude realizované v nevyhnutnom rozsahu pred a za predmetným mostným záverom.