Oprava mostného záveru na Prístavnom moste v Bratislave

Z dôvodu havarijného stavu mostného záveru NDS čiastočne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 na Prístavnom moste  v smere do Petržalky v km 4,20. Dôvodom je poškodený mostný záver - došlo k zlomeniu pojazdného nosníka mostného záveru. 

Zlomená časť nie je podopretá a pri prejazde vozidiel v pomalom jazdnom pruhu dochádza k vibráciám predmetného nosníka. V prípade pokračujúceho poškodenia by mohla nastať situácia, ktorá spôsobí úplné oddelenie lamely v priečnom smere.
 

Mostný záver na Prístavnom moste bol osadený v roku 1984, komplexne repasovaný bol v roku 2007. Ďalšia oprava mostného záveru už nie je možná, nutná je výmena za nový kus. Vzhľadom na aktuálne klimatické podmienky, kedy nie je technologicky možné mostný záver vymeniť, pristúpime zatiaľ k jeho prekrytiu oceľovou platňou a teda „umŕtveniu“. K výmene sa pristúpi za vhodnejších klimatických podmienok.

 

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 10. decembra 2021 (piatok) od 9.00 hod. do 10. decembra 2021 (piatok) do 20.00 hod. 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, pričom obmedzenie na diaľnici D1 bude realizované v nevyhnutnom rozsahu pred a za predmetným mostným záverom.