Oprava mostných záverov na moste D1 Pružinka

NDS začne opravu mostných záverov na moste ev. č. D1-164 Pružinka medzi križovatkami Beluša a Považská Bystrica – Juh a to v oboch jazdných pásoch.

Informácia pre motoristov

 

Oprava prebehne v období:

 

  • od 28. apríla 2018 (sobota) do 30. júna 2018 (sobota)

Vedenie dopravy

 

V sobotu 28. apríla od 5.00 hod. do 18.00 hod. oprava štartuje osádzaním oceľových platní s asfaltovými nábehmi na mostných záveroch č. 2 pravého a č. 2 ľavého mosta (v km 160,970) v dvoch etapách. V I. etape v ľavom jazdnom pruhu, v II. etape v pravom jazdnom pruhu, resp. v odbočovacom pruhu v pravom jazdnom páse.

 

Doprava bude vedená počas celej doby opravy po oceľových platniach s asfaltovými nábehmi v šírkovo nezmenených jazdných pruhoch so zníženou rýchlosťou v zmysle  dočasného dopravného značenia a s vyznačením nerovnosti na vozovke. Samotná oprava mostných záverov bude realizovaná zospodu nosnej konštrukcie.

 

Po skončení opravy mostných záverov č. 2 pravého a č. 2 ľavého mosta budú oceľové platne s asfaltovými nábehmi odstránené a znovu osadené na mostné závery č. 1 pravého a č. 1 ľavého mosta (km 160,075).

 

O pokračovaní opravy na predmetných mostných záveroch bude NDS priebežne informovať.