Zmluva na R2 Mýtna - Lovinobaňa je podpísaná. Zhotoviteľ môže začať s prácami

Zmluva na výstavbu úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce je podpísaná. Zhotoviteľ stavby, združenie Metrostav - Hochtief, podpisom zmluvy začal mobilizáciu prostriedkov a prípravné práce na realizácii diela. Doba výstavby je 2 roky, to znamená, že úsek by mal motoristom slúžiť už v roku 2021. 

V najbližších dňoch zhotoviteľ začne s prípravnými prácami vrátane zriadenia staveniska, výrubu drevín, preložiek inžinierskych sietí, archeologického a pyrotechnického prieskumu. 

 

Nových 13,5 km

 

Rýchlostná cesta R2 začína v dočasnom prepojení R2 s cestou I/16 v podobe stykovej križovatky pred obcou Mýtna. Medzi obcami Mýtna a Divín sa v trase R2 nachádza mimoúrovňová križovatka Mýtna. Koniec úseku je situovaný v mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou pokračuje nadväzujúci úsek R2 Tomášovce - Ožďany. Mimoúrovňová križovatka Tomášovce je v súčasnosti navrhnutá na dočasné riešenie zabezpečujúce napojenie rýchlostnej cesty na cestu I/16 pri obci Tomášovce.  

 

Po dostavbe bude úsek dlhý 13,5 km a jeho súčasťou bude 11 mostných objektov, 6 protihlukových stien, 8 zárubných či oporných múrov

 

Cena za vybudovanie úseku R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce je 127 705 627, 71 Eur bez DPH. Výstavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. 

 

O Kriváň - Mýtna rozhoduje ÚVO

 

Súťaž na predchádzajúci úsek R2 Kriváň – Mýtna je vyhodnotená. NDS prijala ponuku Združenia R2 Kriváň – Mýtna (Doprastav, a.s., STRABAG s.r.o., Eurovia SK, a.s., Eurovia CS, a.s.). Proti rozhodnutiu o vyhodnotení ponúk NDS obdržala v júni námietku od neúspešného uchádzača, o ktorej rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Dátum podpisu zmluvy o dielo bude závisieť od rozhodnutia ÚVO, tzn. či námietku zamietne alebo námietke vyhovie. Predpoklad rozhodnutia ÚVO je v polovici augusta.