Oprava vozovky D1 pri obci Ličartovce

NDS čiastočne obmedzí dopravu v pravom jazdnom páse diaľnice D1 pri obci Ličartovce (okres Prešov) v km 413,900 – 414,550. Dôvodom je oprava vozovky krajnice a vonkajšieho jazdného pruhu.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • od 3. júla 2021 (sobota) do 7. júla 2021 (streda)

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo vnútornom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu.

 

Oprava bude spočívať v odfrézovaní pôvodných a položení nových vrstiev vozovky.