Oprava vozovky D1 v úsekoch Senec – Blatné a Hlohovec – Piešťany

NDS čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v úsekoch Senec – Blatné a Hlohovec – Piešťany. Dôvodom je oprava vozovky.

Obmedzenie sa týka obdobia

 

Úsek  D1 Senec – Blatné:

  • od 30. apríla 2021 (piatok) od 22.00 hod. do 3. mája 2021 (pondelok) do 6.00 hod. – vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu D1 v km 26,700 – 27,800
  • od 7. mája 2021 (piatok) od 22.00 hod. do 10. mája 2021 (pondelok) do 6.00 hod. – vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu D1 v km 28,500 – 29,000
  • od 14. mája 2021 (piatok) od 10.00 hod. do 16. mája 2021 (nedeľa) do 15.00 hod. – vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu D1 v km 27,500 – 27,000
  • od 21. mája 2021 (piatok) od 10.00 hod. do 23. mája 2021 (nedeľa) do 15.00 hod. – vetvy križovatky Senec v smere Trnava – Senec, Pezinok
  • od 28. mája 2021 (piatok) od 10.00 hod. do 30. mája 2021 (nedeľa) do 15.00 hod. – vetvy križovatky Senec v smere Trnava – Senec, Pezinok
  • od 4. júna 2021 (piatok) od 22.00 hod. do 7. júna 2021 (pondelok) do 6.00 hod. – vetvy križovatky Senec v smere Senec, Pezinok - Trnava
  • od 11. júna 2021 (piatok) od 22.00 hod. do 14. júna 2021 (pondelok) do 6.00 hod. – vetvy križovatky Senec v smere Senec, Pezinok - Trnava

Úsek D1 Hlohovec – Piešťany:

  • od 3. mája 2021 (pondelok) od 6.00 hod. do 25. júna 2021 (piatok) do 14.00 hod. – pravý jazdný pás D1 v km 71,000 – 80,000 (práce budú realizované v dňoch pondelok až piatok do 14,00 hod.)

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch toho istého jazdného pásu.

 

Pri oprave vozovky vetiev križovatky Senec bude doprava presmerovaná do voľného pruhu príslušnej vetvy, pričom bude uzatvorený výjazd, resp. vjazd do križovatky na cestu II/503, v ktorom sa bude vykonávať oprava vozovky. Obchádzková trasa bude vedená po ceste II/503 s otočením na kruhovej križovatke pred vstupom do mesta Senec, resp. na kruhovej križovatke pri logistických centrách v smere na Pezinok.

 

Práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a kladenia nových asfaltových vrstiev. V prípade nepriaznivého počasia budú práce realizované v náhradných termínoch.