Opravíme aj vozovku D2 pri Malackách

Zajtra, 13.10.2018 (v sobotu,) NDS začne opravu vozovky aj na ďalšom úseku D2 Malacky - Lozorno, v pravom jazdnom páse (smer Bratislava).

Oprava sa týka obdobia

  • od 13.10.2018 (sobota) od 7:00 hod.  do 28.10.2018 do 20.00 hod.

Informácie pre motoristov

Oprava sa doktne pravého jazdného pásu (smer Bratislava) km 38,480 - 41,850 - vonkajší jazdný pruh.  Na predmetnom úsek bude oprava vozovky pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky na hr. 10 cm a pokládky nových asfaltových vrstiev. Z dôvodu, že sa na predmetnom úseku nachádza križovatka Lozorno, je oprava rozčlenená do viacerých etáp.

 

Vedenie dopravy

Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.