Tunel Branisko je do dnešnej polnoci neprejazdný pre vozidlá nad 3,5 tony

Národná diaľničná spoločnosť dnes do polnoci uzatvorila tunel Branisko pre vozidlá nad 3,5t v oboch smeroch pre havarijný stav vozovky z tepla. Pracujeme na jeho odstránení.

Informácia pre motoristov

 

S obmedmedzením je potrebné počitať 

 

  • dnes  4.augusta 2017 do 23:59

Pre vozidlá do 3,5tony za účelom bezpečnosti premávky je na uvedenom mieste znížená rýchlosť na 40 km/hod.

 

Trasa obchádzky

 

Obchádzková trasa vedie po ceste I/18.

Pre havarijný stav vozovky z dôvodu bezpečnosti predpokladáme, že bude v najbližších dňoch uzavretý tunel Branisko a tiež premávka na diaľnici v úseku križovatka Beharovce – križovatka Široké v oboch smeroch.

O prípadných zmenách Vás budeme bezprostredne informovať.

 

Bližie informácie

 

Poškodená vozovka sa nachádza pred Východným portálom tunela Branisko. Predpokladáme, že v dôsledku nadmerných horúčav ovzdušia a následne tiež vozovky, došlo k strechovitému zdvihnutiu vozovky v dĺžke cca 10 m v mieste dilatačného spoja betónovej vozovky s asfaltovou. Výška nerovnosti vo vrchole je cca 10 cm. Pri prejazde ťažkých nákladných vozidiel sa vozovka zatlačí a po prejazde znovu zdvihne.