Údržba vozovky D1 na Liptove

NDS informuje motoristov o plánovaných dopravných obmedzeniach na diaľnici D1 v križovatkách Liptovský Mikuláš, Východná a v úseku pri Važci, ktorých dôvodom je realizácia údržby vozovky.

Informácia pre motoristov

 

Za predpokladu priaznivých poveternostných podmienok bude doprava na diaľnici D1 obmedzená v nasledovných úsekoch a termínoch:

 

  • od 29. júna 2020 (pondelok) do 5. júla 2020 (nedeľa) - vybrané vetvy križovatky Liptovský Mikuláš

      - obchádzková trasa nie je potrebná, križovatka bude prejazdná v obmedzenom režime

 

  • od 4. júla 2020 (sobota) do 11. júla 2020 (sobota) - križovatka Východná

      - križovatka bude prejazdná v obmedzenom režime

 

  • od 13. júla 2020 (pondelok) do 18. júla 2020 (sobota) - ľavý jazdný pás D1 v km 304,900 – 303,700

      - doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu