Úplná uzávera D1 v križovatke Liptovský Hrádok

Pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku diaľničného mosta Podbanské v križovatke Liptovský Hrádok v km 283,500 – 285,000 bude na krátku dobu úplne uzavretý. Dôvodom je realizácia kontrolného geodetického merania mosta.

Obmedzenie sa týka obdobia

  • 19. septembra 2020 (sobota) od 7.00 hod. do 9.00 hod.

 

Vedenie dopravy

Doprava bude presmerovaná cez zjazdné vetvy križovatky Liptovský Hrádok na cestu II/537 a znovu vyvedená na diaľnicu D1 po výstupných vetvách tejto križovatky.