Zaktualizujeme dopravné značenie na D2, pre lepšiu orientáciu vodičov

NDS pristúpila k aktualizácii trvalého dopravného značenia na diaľnici D2 v úseku križovatka Lamač - št. hranica SR/ČR Brodské. Týmto krokom sa na jednom z najstarších diaľničných úsekov v SR zvýši čitateľnosť dopravného značenia, ako aj orientácia vodičov.

Aktualizáciou trvalého dopravného značenia na uvedenom úseku diaľnice D2 zabezpečíme výmenu starého dopravného značenia za nové v zmysle platnej legislatívy, čím docielime homogenitu dopravného značenia ako celku na danom úseku diaľncie D2. Doplníme tiež čísla výjazdov - exitov z diaľnice.

 

Nové dopravné značenie bude v novej grafike a type písma TERN.

 

Vyššia bezpečnosť

 

V križovatke Stupava dôjde k uzavretiu prejazdnej vetvy v smere na Bratislavu betónovým zvodidlom, čím sa docieli bezkolízne napojenie pripojovacej vetvy zo smeru od D4 od závodu Volkswagen na D2 v smere do Bratislavy. 

 

Obmedzenie v doprave bude čiastočné v miestach realizácie prác.